czebo.com vincher.eu hccar.cz vvvholding.cz

Заплащане

ЗАПЛАЩАНЕ  в L&L Products oт 1.8.2017 в град Рудна

КАТЕГОРИЯ 1 

До 166 часа –  85+ 10* крони/ час  (95)

166,5 – 200 часа – 85+17,5*  крони/ час  (102,5)

200,5 – 230 часа – 85+25*  крони/ час  (110)

Над 230 часа – 85+30*  крони/ час  (115)

КАТЕГОРИЯ 2

До 166 часа –  85+20*  крони/ час  (105)

166,5 – 200 часа – 85+27,5*  крони/ час  (112,5)

200,5 – 230 часа – 85+35*  крони/ час  (120)

Над 230 часа – 85+40*  крони/ час  (125)

Всеки нов работник ще бъде в първа категория докато трае обучението му. След отработване на 2 месеца във фабриката преминава във втора категория.

*- Бонус. Бонуса се дава за качествена и ефективна работа. На работното място ще бъдете оценявани от Вашите преки ръководители, които ще преценят каква част от бонуса ще получите в зависимост от показаните от Вас резултати. Условието за получаване на бонуса е съвсем просто – НИКАКВО ОТСЪСТВИЕ от планирана смяна**.

Бонус 3000

Условието за получаване на Бонус 3000 е работникът да има 3 последователни месеца без отсъствие от планирана смяна**. Пример: ако не сте отсъствали от планирана смяна през февруари, март и април, със заплатата за април ще получите и 3000 крони бонус.

** Планирана смяна е обикновено смяната от понеделник до петък. Поради производствени нужди обаче понякога се планират смени в почивни и в празнични дни. За отсъствие се смята и неспазването на продължителността на смяната. Трябва да сте на работното си място от планираното начало до планирания край на смяната. Изключение правят случаите, когато смяната е започнала по-късно или е свършила по-рано поради независещи от Вас производствени причини, примерно липса на материал.  В такъв случай би трябвало да получим потвърждаващ e-mail от производството или това да бъде вписано в дохазката Ви.


ЗАПЛАЩАНЕ  в Долни Краловице от 01.11.2017

КАТЕГОРИЯ 1 

(всеки нов работник ще бъде в тази категория) до 170 часа по 90 крони на час

Пример: ако имате 170 отработени часа ще получите 15300 крони. (170 x 90= 15300)

от 170,5 до 185 – 100 крони/час

Пример: ако имате 180 отработени часа ще получите 18000 крони. (180 x 100 = 18000)

от 185,5 до 200 – 105 крони/час

Пример: ако имате 190 отработени часа ще получите 19950 крони. (190 x 105 =19950)

от 200,5 до 230 – 112 крони/час

Пример: ако имате 215 отработени часа ще получите 24080 крони. (215 x 112 =24080)

над 230,5 по 115 крони/час

Пример: ако имате 240 отработени часа ще получите 27600 крони. (240 x 115 =27600)

+ ПРОИЗВОДСТВЕН БОНУС

ВНИМАНИЕ!

Производственият бонус се дава от преките ръководители на работното място, не от Агентурата. Всеки работник ще бъде оценяван и ще получи в зависимост от представянето си на работното място от 100 до 130% или от 0 до 21 точки (=крони). Тези точки (крони)  се умножават по отработените часове и се получава сумата , която всеки ще получи.

Пример: ако имате 240 отработени часа и 20 точки (крони) производствен бонус, ще получите 27600 крони (240 x 115 =27600) + производствен бонус 4800 крони (240 x 20 =4800) или общо 32400 крони.

КАТЕГОРИЯ 2

Ако 3 месеца работите на 127 или повече процента ще минете в Категория 2, т.е. основното Ви заплащане ще се увеличи с 5 крони на час. Пример: ако имате 240 отработени часа ще получите не 27600 крони (240 x 115 =27600), а 28800 (240 x 120 =28800).

+ ПРОИЗВОДСТВЕН БОНУС

КАТЕГОРИЯ 3

След като преминете в Категория 2 и покажете производителност  минимум 5 месеца поред 127% и повече ще преминете в Категория 3 на заплащане, т.е. основното Ви възнаграждение ще се увеличи с 11 крони на час. Пример: ако имате 240 отработени часа ще получите не 27600 крони (240 x 115 =27600), не 28800 (240 x 120 =28800), а 30240 (240 x 126 =30240).

+ ПРОИЗВОДСТВЕН БОНУС


ЗАПЛАЩАНЕ  в Японска фабрика до град Бероун

Заплащане в зависимост от позицията 76 – 82 крони (чисто)/час + бонус 500-2000 (груби) крони.

При съвестно отношение и редовно ходене на работа гарантирани 500 крони бонус.


ЗАПЛАЩАНЕ във Вотице

Заплащане пьрви 3 месеца:

– при изработени макс 200 часа на месец 80 чисти крони на час + 5 крони бонус

– при изработени 200 и повече часа на месец 80 чисти крони на час + 10 крони бонус.

Заплащане след 3 изработени месеца:

– при изработени макс 200 часа на месец 85 чисти крони на час + 5 крони бонус

– при изработени 200 и повече часа на месец 85 чисти крони на час + 10 крони бонус.


ЗАПЛАЩАНЕ в Пелхримов

1. Оператор на преса за метали 

1-3 месеца

до 160ч.  – 100 + 30* крони/час (130)

до 200ч.  – 100 + 40* крони/час (140)

над 200ч. -100 + 50* крони/час (150)

след 3 месеца

до 160ч.  – 100 + 40* крони/час (140)

до 200ч.  – 100 + 50* крони/час (150)

над 200ч. -100 + 60* крони/час (160)

2. Шлайфист

1-3 месеца

до 160ч.  – 100 + 20* крони/час (120)

до 200ч.  – 100 + 30* крони/час (130)

над 200ч. -100 + 40* крони/час (140)

след 3 месеца

до 160ч.  – 100 + 30* крони/час (130)

до 200ч.  – 100 + 40* крони/час (140)

над 200ч. -100 + 50* крони

3. Оператор на CNC шлайф машина

1-3 месеца

до 160ч.  – 100 + 30* крони/час (130)

до 200ч.  – 100 + 40* крони/час (140)

над 200ч. -100 + 50* крони/час (150)

след 3 месеца

до 160ч.  – 100 + 40* крони/час (140)

до 200ч.  – 100 + 50* крони/час (150)

над 200ч. -100 + 60* крони/час (160)

4. Машинен заварчик

1-3 месеца

до 160ч.  – 100 + 20* крони/час (120)

до 200ч.  – 100 + 30* крони/час (130)

над 200ч. -100 + 40* крони/час (140)

след 3 месеца

до 160ч.  – 100 + 30* крони/час (130)

до 200ч.  – 100 + 40* крони/час (140)

над 200ч. -100 + 50* крони/час (150)

*- Бонус. Бонуса се дава за качествена и ефективна работа. На работното място ще бъдете оценявани от Вашите преки ръководители, които ще преценят каква част от бонуса ще получите в зависимост от показаните от Вас резултати. Условието за получаване на бонуса е съвсем просто – НИКАКВО ОТСЪСТВИЕ от планирана смяна**.

** Планирана смяна е обикновено смяната от понеделник до петък. Поради производствени нужди обаче понякога се планират смени в почивни и в празнични дни. За отсъствие се смята и неспазването на продължителността на смяната. Трябва да сте на работното си място от планираното начало до планирания край на смяната. Изключение правят случаите, когато смяната е започнала по-късно или е свършила по-рано поради независещи от Вас производствени причини, примерно липса на материал.