www.hccar.eu www.vincher.eu www.czebo.com www.vvvholding.cz

БЕЗ КОМИСИОННИ И ПОСРЕДНИЧЕСКИ ТАКСИ С ОСИГУРОВКИ ОТ ПЪРВИЯ РАБОТЕН ДЕН ЗА СМЕТКА НА РАБОТОДАТЕЛЯ!

Условия на работа

1.Минимално първоначално заплащане за първия месец 600 евро – чисто.

2. Всички осигуровки (социални и здравни) са за сметка на фирмата работодател.

3. При изтичане на 7 /седем/ работни дни, по желание, работника може да получи авансово плащане в размер на 1000 крони ( около 36 евро) .

4. Жилище ( ток, вода, парно) са за сметка на фирмата в осигурени за целта общежития.

5. Превоза от осигурените общежития до завода и обратно, може да се осъществи с фирмен транспорт на стойност 16 евро месечно (15% от реалната му стойност) или с личен транспорт.

6. Настаняването в общежитията е в стаи от по 2-4 човека, като мъже и жени са в отделни стаи. Семейства, независимо от броя на членовете живеят заедно. Общи обзаведени с всичко необходимо кухня, тоалетна и баня на всеки етаж. Възможност за използване на общо перално помещение в общежитието, което се заплаща около 1-2 евро.

7. Възможност за купуване на фирмена SIM карта за 50% от стойността на същата (650кр.).

8. Ако искате да напуснете работа трябва да пуснете предизвестие, от един месец. При напускане без предизвестие ще трябва заплатите, предварително наетата от работодателя за Вас стая, предплатения наем на която е в размер на 4900 крони (180 евро).

 

Зaплащане

 

ЗАПЛАЩАНЕ  в L&L Products oт 1.8.2017 в град Рудна

 

КАТЕГОРИЯ 1 

До 166 часа –  85+ 10* крони/ час  (95)

166,5 – 200 часа – 85+17,5*  крони/ час  (102,5)

200,5 – 230 часа – 85+25*  крони/ час  (110)

Над 230 часа – 85+30*  крони/ час  (115)

КАТЕГОРИЯ 2

До 166 часа –  85+20*  крони/ час  (105)

166,5 – 200 часа – 85+27,5*  крони/ час  (112,5)

200,5 – 230 часа – 85+35*  крони/ час  (120)

Над 230 часа – 85+40*  крони/ час  (125)

Всеки нов работник ще бъде в първа категория докато трае обучението му. След отработване на 2 месеца във фабриката преминава във втора категория.

*- Бонус. Бонуса се дава за качествена и ефективна работа. На работното място ще бъдете оценявани от Вашите преки ръководители, които ще преценят каква част от бонуса ще получите в зависимост от показаните от Вас резултати. Условието за получаване на бонуса е съвсем просто – НИКАКВО ОТСЪСТВИЕ от планирана смяна**.

Бонус 3000

Условието за получаване на Бонус 3000 е работникът да има 3 последователни месеца без отсъствие от планирана смяна**. Пример: ако не сте отсъствали от планирана смяна през февруари, март и април, със заплатата за април ще получите и 3000 крони бонус.

** Планирана смяна е обикновено смяната от понеделник до петък. Поради производствени нужди обаче понякога се планират смени в почивни и в празнични дни. За отсъствие се смята и неспазването на продължителността на смяната. Трябва да сте на работното си място от планираното начало до планирания край на смяната. Изключение правят случаите, когато смяната е започнала по-късно или е свършила по-рано поради независещи от Вас производствени причини, примерно липса на материал.  В такъв случай би трябвало да получим потвърждаващ e-mail от производството или това да бъде вписано в дохазката Ви.

 

ЗАПЛАЩАНЕ  в Долни Краловице от 01.11.2017

КАТЕГОРИЯ 1 

(всеки нов работник ще бъде в тази категория) до 170 часа по 90 крони на час

Пример: ако имате 170 отработени часа ще получите 15300 крони. (170 x 90= 15300)

от 170,5 до 185 – 100 крони/час

Пример: ако имате 180 отработени часа ще получите 18000 крони. (180 x 100 = 18000)

от 185,5 до 200 – 105 крони/час

Пример: ако имате 190 отработени часа ще получите 19950 крони. (190 x 105 =19950)

от 200,5 до 230 – 112 крони/час

Пример: ако имате 215 отработени часа ще получите 24080 крони. (215 x 112 =24080)

над 230,5 по 115 крони/час

Пример: ако имате 240 отработени часа ще получите 27600 крони. (240 x 115 =27600)

+ ПРОИЗВОДСТВЕН БОНУС

ВНИМАНИЕ!

Производственият бонус се дава от преките ръководители на работното място, не от Агентурата. Всеки работник ще бъде оценяван и ще получи в зависимост от представянето си на работното място от 100 до 130% или от 0 до 21 точки (=крони). Тези точки (крони)  се умножават по отработените часове и се получава сумата , която всеки ще получи.

Пример: ако имате 240 отработени часа и 10 точки (крони) производствен бонус, ще получите 27600 крони (240 x 115 =27600) + производствен бонус  2400 крони (240 x 10 =2400) или общо 30000 крони.

Пример: ако имате 240 отработени часа и 20 точки (крони) производствен бонус, ще получите 27600 крони (240 x 115 =27600) + производствен бонус 4800 крони (240 x 20 =4800) или общо 32400 крони.

КАТЕГОРИЯ 2

Ако 3 месеца работите на 127 или повече процента ще минете в Категория 2, т.е. основното Ви заплащане ще се увеличи с 5 крони на час. Пример: ако имате 240 отработени часа ще получите не 27600 крони (240 x 115 =27600), а 28800 (240 x 120 =28800).

+ ПРОИЗВОДСТВЕН БОНУС

 

КАТЕГОРИЯ 3

След като преминете в Категория 2 и покажете производителност  минимум 5 месеца поред 127% и повече ще преминете в Категория 3 на заплащане, т.е. основното Ви възнаграждение ще се увеличи с 11 крони на час. Пример: ако имате 240 отработени часа ще получите не 27600 крони (240 x 115 =27600), не 28800 (240 x 120 =28800), а 30240 (240 x 126 =30240).

+ ПРОИЗВОДСТВЕН БОНУС

 

ЗАПЛАЩАНЕ  в Японска фабрика до град Бероун

Заплащане в зависимост от позицията 76 – 82 крони (чисто)/час + бонус 500-2000 (груби) крони.

При съвестно отношение и редовно ходене на работа гарантирани 500 крони бонус.

 

ЗАПЛАЩАНЕ във Вотице

Заплащане пьрви 3 месеца:

– при изработени макс 200 часа на месец 80 чисти крони на час + 5 крони бонус

– при изработени 200 и повече часа на месец 80 чисти крони на час + 10 крони бонус.

Заплащане след 3 изработени месеца:

– при изработени макс 200 часа на месец 85 чисти крони на час + 5 крони бонус

– при изработени 200 и повече часа на месец 85 чисти крони на час + 10 крони бонус.

 

ЗАПЛАЩАНЕ в Пелхримов

1. Оператор на преса за метали 

1-3 месеца

до 160ч.  – 100 + 30* крони/час (130)

до 200ч.  – 100 + 40* крони/час (140)

над 200ч. -100 + 50* крони/час (150)

след 3 месеца

до 160ч.  – 100 + 40* крони/час (140)

до 200ч.  – 100 + 50* крони/час (150)

над 200ч. -100 + 60* крони/час (160)

2. Шлайфист

1-3 месеца

до 160ч.  – 100 + 20* крони/час (120)

до 200ч.  – 100 + 30* крони/час (130)

над 200ч. -100 + 40* крони/час (140)

след 3 месеца

до 160ч.  – 100 + 30* крони/час (130)

до 200ч.  – 100 + 40* крони/час (140)

над 200ч. -100 + 50* крони

3. Оператор на CNC шлайф машина

1-3 месеца

до 160ч.  – 100 + 30* крони/час (130)

до 200ч.  – 100 + 40* крони/час (140)

над 200ч. -100 + 50* крони/час (150)

след 3 месеца

до 160ч.  – 100 + 40* крони/час (140)

до 200ч.  – 100 + 50* крони/час (150)

над 200ч. -100 + 60* крони/час (160)

4. Машинен заварчик

1-3 месеца

до 160ч.  – 100 + 20* крони/час (120)

до 200ч.  – 100 + 30* крони/час (130)

над 200ч. -100 + 40* крони/час (140)

след 3 месеца

до 160ч.  – 100 + 30* крони/час (130)

до 200ч.  – 100 + 40* крони/час (140)

над 200ч. -100 + 50* крони/час (150)

*- Бонус. Бонуса се дава за качествена и ефективна работа. На работното място ще бъдете оценявани от Вашите преки ръководители, които ще преценят каква част от бонуса ще получите в зависимост от показаните от Вас резултати. Условието за получаване на бонуса е съвсем просто – НИКАКВО ОТСЪСТВИЕ от планирана смяна**.

** Планирана смяна е обикновено смяната от понеделник до петък. Поради производствени нужди обаче понякога се планират смени в почивни и в празнични дни. За отсъствие се смята и неспазването на продължителността на смяната. Трябва да сте на работното си място от планираното начало до планирания край на смяната. Изключение правят случаите, когато смяната е започнала по-късно или е свършила по-рано поради независещи от Вас производствени причини, примерно липса на материал. 

Необходими средства и документи

1. Необходимо е да имате на разположение минимално 25 евро за лични разходи до първо авансово плащане от работодателя.

2. Медицинско свидетелство от личния лекар да отговаря на действителното състояние на организма при започване на работа. В случай, че здравословното състояние не отговаря на посоченото при повторното освидетелстване в Чехия, работника не се допуска на работа.

3. Лична карта, която не предстои да изтече в следващите 6 месеца (по изискване на гранична полиция)

4. Разходите при настаняване в общежитието са 7 евро залог, за получаване на ключа от стаята, който бива върнат при освобождаването и.